Disclaimer en privacybeleid 2016-11-28T09:52:39+00:00

In dit “disclaimer en privacybeleid” worden enkele regels weergegeven over uw privacy.

Aanvaarding van de gebruikersvoorwaarden van onze website WWW.AQUAPOL.BE

Wanneer u onze website bezoekt en erop inlogt, gaat u automatisch akkoord met onderstaande gebruikersvoorwaarden.

Onze diensten/functionaliteiten

De webmaster en collega’s bestuursleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de berichtgeving die door andere personen zou ingegeven kunnen worden (wat in “normale” omstandigheden enkel kan via een eerste “screening”).

Deze personen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen berichtgeving Uiteraard zijn de webmaster en collega’s bestuursleden wel verantwoordelijk voor de berichtgeving die zij zelf hebben verstrekt. Inbreuken op deze voorwaarden mogen steeds gemeld worden.

Verzamelen van gegevens

De personen die aan de website meewerken besteden veel aandacht aan het verwerken van alle gegevens. Deze gegevens dienen louter als informatie om u op de hoogte te houden van wat er zich afspeelt in onze club en om contact tussen leden zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen. VZW AQUAPOL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zaken die door de website fout zijn gelopen, maar wij doen ons uiterste best om deze gegevens correct te houden. Indien u incorrecte data op deze website ziet, mag u dit steeds melden via webmaster -at- aquapol.be.

Gebruik van gegevens

Op deze website zal talrijke data worden weergegeven zoals contactgegevens, clubinfo, evenementen, foto’s en in een later stadia wellicht multimedia-bestanden.

Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden om de goede werking van VZW AQUAPOL te kunnen garanderen. Wanneer u deze gegevens elders wenst te gebruiken, moet u de toestemming van de club hebben. Als u ergens gegevens vindt die van deze website komen, hebben deze sites de toestemming dit te publiceren. Indien u toch elders misbruik van onze gegevens denkt te vinden, vragen wij u dit ook steeds melden aan onze actieve bestuursleden. Wij zullen dit verder bekijken tijdens één van de bestuursvergaderingen die regelmatig worden ingepland.

Kinderen

Onze website bevat alleen maar kindvriendelijke informatie. Daar zullen alle actieve bestuursleden op toezien. De website mag dus bezocht worden door kinderen. Mocht u toch iets ontdekken dat tegen deze voorwaarden ingaat vragen wij u om dit in eerste instantie mee te delen aan de webmaster -at- aquapol.be die in de eerste plaats de nodige stappen tot verwijdering van aanstootgevende content zal overgaan. In 2e instantie vragen wij u om deze melding te doen bij voorzitter -at- aquapol.be

Wijzigen of verwijderen van uw accountgegevens

Op deze website is er een aktief inlogsysteem.

Actieve Leden (Zowel 1e lid als 2e lid) kunnen inloggen, om de website optimaal te kunnen gebruiken.

Zij kunnen ook enkele persoonlijke gegevens wijzigen.

Hier is elke gebruiker verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gegevens.

Misbruik zal onvermijdelijk leiden tot blokkeren van de login.

De persoonlijke contactgegevens van de Actieve leden zoals E-Mailadres & GSM-nrs. worden enkel aangeboden aan de leden die ingelogd zijn op de site.

Indien een Actief Lid zou constateren dat de “persoonlijke” contactgegevens via het PUBLIEKE Website-gedeelte zouden aangeboden worden, vragen wij u om dit zo snel mogelijk aan webmaster -at- aquapol.be mee te delen.

Onder GEEN ENKELE Voorwaarde vragen wij u om uw Login-gegevens kenbaar te maken aan “derden” – ook NIET naar de WEBMASTER van VZW AQUAPOL !

De login van leden is Ten Persoonlijke Titel aan elk lid toegekend !

Wijzigingen in dit disclaimer en privacybeleid

Om de voortdurende ontwikkelingen van deze website te blijven ondersteunen kan de mogelijkheid zich voordoen, dat dit disclaimer en privacybeleid wordt aangepast aan de noden van deze website. De laatste -geldende- versie zal steeds on-line consulteerbaar  zijn.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar websites van derde partijen.

Voor de “inhoud” van deze 3e-partij-websites is VZW AQUAPOL en zijn medewerkers totaal niet verantwoordelijk.

Toevoeging van “interessante” linken naar 3e-partij-websites kan enkel na goedkeuring van het voltallige actieve bestuur van VZW AQUAPOL.

De bezoeker is ten alle tijden verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op de gelinkte sites staan vermeld.

Van zodra er op één van deze 3e-partij-websites enige aanstootgevende content wordt vastgesteld door u, vragen wij u de bijhorende link mee te delen aan minimaal webmaster -at- aquapol.be – die op zijn beurt de aanwezige link naar deze 3e-partij-website zo snel mogelijk zal verwijderen.

Weergave garanties

De inhoud van deze website kan in elke “browser” (Internet Explorer / Firefox / Safari / Chrome  / etc …)  geraadpleegd worden. Het uitzicht/layout kan per browser variëren.

Ook de resolutie heeft hiermee te maken.

Problemen mag u steeds melden bij onze webmaster – deze zal in de mate van het mogelijke trachten om de nodige technische aanpassingen op te zoeken en daar waar mogelijk ook effectief trachten te implementeren.

Contactinformatie

Hebt u nog vragen over dit disclaimer en privacybeleid?

Contacteer de webmaster via het contactformulier.

Elke wijziging aan dit disclaimer en privacybeleid zal via de Bestuursvergaderingen binnen VZW AQUAPOL besproken worden en na goedkeuring opnieuw ter publicatie worden aangeboden via de website WWW.AQUAPOL.BE