Bestuur & clubwerking

Elk lid draagt zijn steentje bij tot de goede werking van Aquapol en alle initiatieven, ideeën, opmerkingen of suggesties zijn welkom.
Het bestuur van onze club zorgt voor de uitvoering ervan en leidt alles in goede banen. Verder worden nieuwe leden door hen ontvangen en tijdens de verschillende clubactiviteiten zorgen zij tevens voor de nodige middelen om deze zo vlot en gezellig mogelijk te laten verlopen.

Op de maandelijkse bestuursvergaderingen worden verschillende agendapunten besproken en eventuele acties of voorbereidingen getroffen.  Eventuele vragen of opmerkingen van leden komen hier aan bod. Verslagen van deze vergaderingen kunnen ten alle tijde worden geraadpleegd door onze leden in de rubriek Administratie & bestuur van de Ledenzone.

Leden van dit team worden op de jaarlijkse algemene vergadering verkozen door de leden.

Bestuursleden

Aarzel niet om hen aan te spreken of te contacteren. Bij hen kan je steeds terecht met jouw vragen of eventuele opmerkingen.

De huidige leden van het team en hun functie zijn momenteel:

Stephan Van Roey
Stephan Van Roey


Voorzitter

Joeri Van Laere
Joeri Van Laere


Secretaris
Webmaster

Katleen Vermeulen
Katleen Vermeulen


Penningmeester

Bert Saeys
Bert Saeys


Materiaalmeester
Contactpersoon Cel Hulpverlening OVOS

Bob Schillebeeckx
Bob Schillebeeckx


Materiaalmeester

Koen De Clercq
Koen De Clercq


Feestbestuur