Bestuur & clubwerking

Elk lid draagt zijn steentje bij tot de goede werking van Aquapol en alle initiatieven, ideeën, opmerkingen of suggesties zijn welkom.
Het bestuur van onze club zorgt voor de uitvoering ervan en leidt alles in goede banen. Verder worden nieuwe leden door hen ontvangen en tijdens de verschillende clubactiviteiten zorgen zij tevens voor de nodige middelen om deze zo vlot en gezellig mogelijk te laten verlopen.

Op de maandelijkse bestuursvergaderingen worden verschillende agendapunten besproken en eventuele acties of voorbereidingen getroffen.  Eventuele vragen of opmerkingen van leden komen hier aan bod. Verslagen van deze vergaderingen kunnen ten alle tijde worden geraadpleegd door onze leden in de rubriek Administratie & bestuur van de Ledenzone.

Leden van dit team worden op de jaarlijkse algemene vergadering verkozen door de leden.

Bestuursleden

Aarzel niet om hen aan te spreken of te contacteren. Bij hen kan je steeds terecht met jouw vragen of eventuele opmerkingen.

De huidige leden van het team en hun functie zijn momenteel:

Stephan Van Roey
Stephan Van RoeyVoorzitter
Onze voorzitter probeert samen met de andere leden van het team alles in goede banen te leiden, zal waar nodig creatief bemiddelen en occasioneel een moeilijke knoop doorhakken.

Hij heeft ook contact met de Sportraad, bevriende duikclubs, de lokale VOSSEN en onze duikfederatie NELOS. Verder behartigt hij ook de belangen van onze leden en neemt deel aan NELOS-, OVOS-, Sportraad en zwembadvergaderingen.

Joeri Van Laere
Joeri Van LaereSecretaris
Alle clubadministratie wordt door de secretaris verwerkt. Hij zorgt ervoor dat alle briefwisseling van federaties, Sinbad, Sportraad, Sport-Vlaanderen, … bij de juiste personen terecht komt.

Hij organiseert en maakt de verslagen van vergaderingen en begeleidt de duikschoolverantwoordelijke met de administratieve taken van het duikonderricht.

Katleen Vermeulen
Katleen VermeulenPenningmeester
Werken met cijfers en spreadsheets is echt helemaal iets voor Katleen en ook belastingsaangiftes en financiele verrichtingen zijn voor haar geen onbekende zaken.

Ze zorgt voor alle in- en uitgaves, controleert de facturen en verzorgt ook onze subsidieaanvragen. Verder beheert ze het clubgeld als een goede huisvader en let er nauwlettend op toe dat er geen buitensporige uitgaven gebeuren.

Bert Saeys
Bert Saeys Materiaalmeester
Onze materiaalmeester Bert beheert het clubmateriaal (duik-, les-, kampeer-,… materiaal) en begeleidt leden bij de aanschaf ervan. Samen met Bob zorgt ervoor dat het materiaal altijd in uitstekende staat is en neemt de eindbeslissing bij aankoop van nieuw materiaal.

Club-API

Bert is samen met Griet ook aanspreekpunt voor incidenten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Bob Schillebeeckx
Bob SchillebeeckxMateriaalmeester
Hij is de man die meteen opmerkt dat er wat scheelt met het clubmateriaal in het zwembad en zorgt er samen met Bert voor dat het altijd in uitstekende staat is.

Goede contacten onderhouden met verschillende van onze leveranciers is ook zijn ding. Hij zorgt er ook voor dat de clubflessen met lucht gevuld worden.

Koen De Clercq
Koen De ClercqFeestbestuur
Onze feestbestuurder organiseert tal van toffe clubactiviteiten. Dat kan gaan van een wandeling, een gezellig etentje, deelnemen aan een sportactiviteit, doopduik organiseren of het uitdelen van wat lekkers na een clubduik.

Hij neemt ook deel aan de meer praktische voorbereidingen voor het voorjaars- en zomerkamp.

Ondersteuning

De club kan ook rekenen op vrijwilligers die een specifieke functie hebben opgenomen.

Wim Quintelier
Wim QuintelierDuikschoolverantwoordelijke
Wim is de verantwoordelijke instructeur voor de opleidingen binnen onze duikclub.

Onder zijn toeziend oog worden de leden die een brevet willen behalen begeleidt, geprikkeld, gerustgesteld en klaargestoomd om de wondere onderwaterwereld (verder) te ontdekken.

Samen met het team van (assistent-) instructeurs zorgt hij voor de organisatie van zwembadtrainingen en clubduiken.

Griet Adams
Griet AdamsClub-API
Integriteit is een grote meerwaarde voor elke club. Incidenten van (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub danig op zijn kop zetten.

Daarom is Griet ons aanspreekpunt om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken. Dit gebeurt steeds met wederzijds respect, niet enkel voor de melder, maar ook de andere betrokkenen.

Griet is vertrouwd met het vlaggensysteem: een handig instrument voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.