Het clubbestuur nodigt haar leden uit voor de Algemene Vergadering die plaats zal vinden op vrijdag 16 maart om 20:00u in Boerke Naas, Pastoor de Meerleerstraat 94, 9100 Sint-Niklaas.

Dit jaar kan er gestemd worden voor de functies van materiaalmeester, secretaris en voorzitter.  Er zijn ook 2 nieuwe vrije bestuursfuncties (hulp materiaal & hulp feestbestuur).

Ben je 1ste lid met 1 jaar lidmaatschap, heb je interesse in een bestuurfunctie en wil je het huidige team versterken? Stuur je schriftelijke kandidatuur voor 1 maart naar onze voorzitter of secretaris. Indien zich niemand kandidaat stelt, worden de huidige verkiesbare bestuursleden automatisch herkozen.

Om de onafhankelijkheid van de verkiezing te garanderen worden er 2 kiescommissarissen aangesteld.

Kan je er die avond niet bij zijn, bezorg onze secretaris een volmacht zodat jouw stem niet verloren gaat.

Bestuurfuncties

Stephan Van Roey Huidig
Stephan Van Roey

Je kan creatief bemiddelen, bent stressbestendig, beschikt over goede communicatieve eigenschappen en je bent bereid enkele vrije uren per week op te offeren om samen met een gedreven en ambitieus team alles in goede banen te leiden.

Contacten leggen met de Sportraad, bevriende duikclubs, de lokale VOSSEN en onze duikfederatie NELOS is voor jou geen enkel probleem.  Je behartigt ook de belangen van onze leden en neemt deel aan NELOS-, OVOS-, Sportraad en zwembadvergaderingen.

 

Joeri Van Laere Huidig:
Joeri Van Laere

Alle clubadministratie wordt door de secretaris verwerkt.
Hij maakt de verslagen van vergaderingen en begeleidt de duikschoolverantwoordelijke met de administratieve taken van het duikonderricht: briefwisseling, verslag van de instructeursvergaderingen, uitnodigingen tot de instructeursvergaderingen, bijhouden van de vorderingen van de kandidaten, verzenden van de duikboekjes en brevettenkaarten voor homologatie.

Bert Saeys Huidig:
Bert Saeys

Als materiaalmeester beheer je al het clubmateriaal (duik-, les-, kampeer-,… materiaal) en begeleid je leden bij de aanschaf ervan.

Je zorgt ervoor dat het materiaal altijd in uitstekende staat is en neemt de eindbeslissing bij aankoop van nieuw materiaal.
Verder verzorg je de contacten met de zwembadbeheerder (opbergen kampeermateriaal) en onze leveranciers. Je zorgt er ook voor dat de clubflessen met lucht gevuld worden.

 

Huidig

Als polyvalent medewerker help je de andere bestuursleden bij alle initiatieven, activiteiten, … om deze zo vlot en gezellig mogelijk te laten verlopen.

 

Nieuwe kandidaten bestuursfunctie

  • De Clercq Koen
  • Schillebeeckx Bob

Wanneer

Vrijdag 16 maart 2018.
Start vergadering: 20:00u.

Waar

Boerke Naas
Pastoor de Meerleerstraat 94, 9100 Sint-Niklaas.

Volmacht

Download het document.

Aanvaarding kandidatuur

Na 1 maart zullen alle kandidaturen verzameld worden, de kandidaten door het bestuur worden geïnformeerd en meegedeeld worden aan de leden.